Lekcje indywidualne

Jeśli oferta zajęć cyklicznych, grupowych lub weekendowych Państwu nie odpowiada lub koliduje z grafikiem, to zapraszam na lekcje kaligrafii w trybie indywidualnym, w parach lub rodzinne.

Do wyboru mają Państwo wiele krojów:

  • średniowieczne: uncjała, textura quadrata, bastarda lub im pokrewne;
  • XVIII-XX w.: kursywa angielska Copperplate, kursywa polska przedwojenna, pismo rondowe;
  • kaligrafia nowoczesna i brushlettering.

Można zdecydować się na ćwiczenia podstaw danego kroju lub skupić się na konkretnym zadaniu, jak kaligrafowanie swojego imienia lub krótkiego hasła, które będzie Państwu potrzebne do wykonania np. kartki okolicznościowej. Kwestią jest jedynie wcześniejsze ustalenie szczegółów, abym mogła przygotować odpowiednie materiały.

Jednorazowe zajęcia trwają ok. 1,5 godziny. Koszt jednorazowych zajęć, to 100 zł/os.

Wszystko, co jest potrzebne do ćwiczeń, zapewniam na miejscu, więc wystarczy przyjść z chęcią do pisania 🙂